Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa,

Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

 

Umieć czytać to nic jeszcze, ale chcieć czytać... to zadanie

J. I. Kraszewski

     

 

 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

 

              Podyplomowe studia bibliotekarskie (pod różnymi nazwami) funkcjonują już w strukturze Uczelni od ponad 20 lat, ukończyło je ok. 400 absolwentów. Zgłaszają się na nie osoby pracujące w bibliotekach, jak i kandydaci zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji. Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa trwają dwa semestry (260 godz.). Ich celem jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych, naukowych. Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

http://www.uwb.edu.pl/pliki/Reg_%20st_%20pod_.pdf