Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa jest przygotowany do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z udostępnianiem książki, animacją czytelnictwa oraz przetwarzaniem, opracowywaniem informacji.


Umiejętności związane ze sprawnym tworzeniem, wyszukiwaniem i oceną jakości informacji, pracą z czytelnikami, znajomość podstaw prawnych dla działalności bibliotecznej i informacyjnej kwalifikują go do podjęcia pracy w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu, edukacji, w tym szczególnie w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach, archiwach, księgarniach.