Zasady rekrutacji na Studia Podyplomowe

 

 

 

 

 

 

 
 

 

karta słuchacza21222maly

 
           

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2018_FIL_SPACINIB&kategoria=

 

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekarstwa).


Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa).

Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

 


Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych).

Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych.

Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza lub kwalifikacje zawodowe bibliotekarza ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie).

 • Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek
 • Czas trwania: dwa semestry – 260 godz.; przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz – trzy semestry (350 godz.). Specjalizacja jest uruchamiana przy minimum 20 chętnych
 • Zapisy, termin składania podań: od 12 czerwca do 20 października
 • Termin rozpoczęcia: październik
 • Opłaty: 2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda); 3600 zł - za trzy semestry (w 3 ratach – 1 rata 1300 zł, 2 rata 1300 zł, 3 rata 1000 zł).
 • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): 80 zł
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit przyjęć: 20 osób
 • Wymagane dokumenty:
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
  • CV
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • Poświadczenie kwalifikacji pedagogicznych (dla specjalizacji nauczyciel bibliotekarz)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
  • UWAGA! Komplet dokumentów należy złożyć do 17 września!
 • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie). Do uzyskania specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane jest też przygotowanie pedagogiczne (specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli).
 • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa lub Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie; tylko osoby z przygotowaniem pedagogicznym).
 • Rekrutacja
  • Zapisy od 12 czerwca do 20 października
  • Od roku akademickiego 2011/2012, w celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

 


Kierownik Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa:

dr hab. Anna Nosek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Sekretarz: mgr Marta Bulwin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 87, Plac Uniwersytecki 1,

15-420 Białystok, tel. 85 745 74 31