Rozkłady zajęć

 

 

Harmonogram zajęć Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

I semestr 2018/19

Termin

Sobota

Niedziela

27-28.10. 2018

9.00-9.30 Spotkanie informacyjne, dr hab. Anna Nosek/prof. Anna Janicka, s. 158

9.45-11.15 Historia książki i bibliotek, (2 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

11.30-12.15 Historia książki i bibliotek, (1 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

12.45-15.00 Podstawy nauki o książce,

bibliotece i informacji, (3 godz.) dr Marcin Pędich, s. 158

9.00-11.15 Opracowanie formalne dokumentów (3 godz.), dr Agata Samsel, s. 158

11.45-14.00 Rynek wydawniczy i księgarski (3 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-16.30 Historia książki i bibliotek (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

17-18.11. 2018

9.00-10.30 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), mgr Marcin Pędich, s. 158

10.45-12.15 Podstawy nauki o książce,

               bibliotece i informacji

     (2 godz.) dr Marcin Pędich, s. 158

12.45-14.15 Rynek wydawniczy i księgarski (2 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.30-16.00 Rynek wydawniczy i księgarski (2 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

9.00-11.15 Czytelnictwo (3 godz.), dr Elżbieta Jurkowska, s. 158

11.45-14.00 Rynek wydawniczy i księgarski (3 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-16.30 Biblioteka jako instytucja kultury (3 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

01-02.12. 2018

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.30-13.45 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji (3 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

14.15-16.30 Historia książki i bibliotek (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

9.00-11.15 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji (3 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

11.30-13.45 Historia książki i bibliotek, (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

15-16.12. 2018

9.00-11.15 Podstawy nauki o książce,

               bibliotece i informacji (3 godz.)

                   dr Marcin Pędich, s. 158

11.30-13.45 Biblioteka jako instytucja kultury (3 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-15.45 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

16.00-17.30 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

9.00-11.15 Opracowanie formalne

dokumentów (3 godz.), dr Agata Samsel, s. 158

11.45-13.15 Czytelnictwo (2 godz.) .), dr Elżbieta Jurkowska, s.158

13.30-15.00 Czytelnictwo (2 godz.) , dr Elżbieta Jurkowska, s.158

12-13.01.2019

9.00-11.15 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 158

11.30-13.45 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

14.15-15.45 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

16.00-17.30 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

9.00-10.30 Biblioteka jako instytucja kultury (2 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

10.45-12.15 Biblioteka jako instytucja kultury (2 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

12.45-14.15 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (2 godz.)

prof. Marek Kochanowski, s. 158

14.30-16.45 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (3 godz.)

prof. Marek Kochanowski, s. 158

19-20.01.2019

9.00-10.30 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

10.45-12.15 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

12.45-14.15 Czytelnictwo (2 godz.), dr Elżbieta Jurkowska, s.158

14.30-16.45 Czytelnictwo (3 godz.), dr Elżbieta Jurkowska, s.158

9.00-11.15 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S

11.30-13.45 Historia książki i bibliotek, (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

14.15-16.30 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                     (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel

                     s. 28 LAB

09-10.02. 2019

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.30-13.45 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 28 LAB

14.15-16.30 Biblioteki cyfrowe i repozytoria, (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel, s. 28 LAB

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.45-13.15 Biblioteki cyfrowe i repozytoria,

(2 godz.) mgr Wiesław Wróbel, s. 28 LAB

13.30-15.00 Biblioteki cyfrowe i repozytoria,

(2 godz.) mgr Wiesław Wróbel, s. 28 LAB

23-24.02. 2019

9.00-11.15 Czytelnictwo (3 godz.),

dr Elżbieta Jurkowska, s. 158

11.30-13.00 Czytelnictwo (2 godz.)

dr Elżbieta Jurkowska, s. 158

13.30-15.00 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (2 godz.)

prof. Marek Kochanowski, s. 158

15.15-17.30 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (3 godz.)

prof. Marek Kochanowski, s. 158

9.00-12.15 Opracowanie formalne dokumentów (4 godz.+ 15 min. przerwa), dr Agata Samsel, s.28 LAB

12.15-13.00 Opracowanie formalne

dokumentów (1 godz. zal.) s. 158, dr A. Samsel

13.30-15.45 Czytelnictwo (3 godz.), dr Elżbieta Jurkowska, s.158

Przedmiot Czytelnictwo jest realizowany w formie blended-learning (wykład 10 godz. on-line na platformie blackboard learn) – na trzy wybrane pytania należy odpowiedzieć do 15.02.2019