Harmonogram zajęć w I semestrze

Rok akademicki 2015/16

Harmonogram zajęć Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa w I semestrze roku akademickiego 2016/17

Termin

Sobota

Niedziela

29-30 X

2016

9.00-9.30 Spotkanie informacyjne, dr Anna Nosek, s. 158

9.30-10.15 Czytelnictwo (1 godz.), dr Anna Nosek, s. 158

10.30-12.00 Czytelnictwo (2 godz.), dr Anna Nosek, s.158

12.15-13.45 Historia i recepcja literatury

(2 godz.) prof. Dariusz Kulesza,

dr Krzysztof Korotkich, s. 158

14.00-16.15 Opracowanie formalne

dokumentów (3 godz.)

dr Agata Samsel, s. 158

9.00-10.30 Opracowanie formalne

                     dokumentów (2 godz.)

                     dr Agata Samsel, s. 158

10.45-12.15 Opracowanie formalne

                     dokumentów (2 godz.)

                    dr Agata Samsel, s. 158

12.30-13.15 Czytelnictwo (1 godz.)

                 dr Anna    Nosek, s. 158.

13.15-14.45 Techniki animacji      

                   czytelnictwa (2 godz.)

                   mgr B. Kuprel, s. 158

15.00-17.15 Techniki animacji      

                   czytelnictwa (3 godz.)

                   mgr B. Kuprel, s. 158

19-20 XI

2016

9.00-10.30 Historia książki i bibliotek

           (2 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

10.45-13.00 Historia książki i bibliotek

           (3 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

13.15-14.45 Techniki animacji czytelnictwa (2 godz.), mgr B. Kuprel s.158

15.00-17.15 Techniki animacji czytelnictwa (3 godz.), mgr B. Kuprel s.158

9.00-10.30 Podstawy nauki o książce,

             bibliotece i informacji (2 godz.)

                 mgr Marcin Pędich, s. 158

10.45-12.15 Historia i recepcja literatury

             (2 godz.) prof. Dariusz Kulesza,

             s.158

12.30-14.00 Historia i recepcja literatury

             (2 godz.) prof. Dariusz Kulesza,

             s.158

14.15-15.45 Biblioteka jako instytucja

                 kultury (2 godz.)

                mgr Małgorzata Rokicka-

                 Szymańska, s. 158

03-04 XII

2016

9.00-12.00 Biblioteka jako instytucja

                 kultury (4 godz.)

                mgr Małgorzata Rokicka-

                 Szymańska (zaj. terenowe)

12.15-13.45 Czytelnictwo (2 godz.)

                   dr Anna Nosek, s.158

14.00-15.30 Historia i recepcja literatury

             (2 godz.) prof. Dariusz Kulesza,

               s. 158

15.45-17.15 Historia i recepcja literatury

             (2 godz.) prof. Dariusz Kulesza,

               s. 158

9.00-11.15 Opracowanie formalne

                     dokumentów (3 godz.)

                     dr Agata Samsel, s. 158

11.30-13.45 Opracowanie formalne

                     dokumentów (3 godz.)

                     dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S gr. A

11.30-13.45 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (3 godz.) mgr Marcin Pędich

                   s. 54 LAB FIL gr. B

14.00-16.15 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (3 godz.) mgr Marcin Pędich

                   s. 54 LAB FIL gr. A

14.00-16.15 Opracowanie formalne

                     dokumentów (3 godz.)

             dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S gr B

17-18 XII

2016

9.00-10.30 Historia książki i bibliotek

           (2 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

10.45-13.00 Historia książki i bibliotek

           (3 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

13.15 -14.45 Czytelnictwo (2 godz.)

                 dr Anna Nosek, s. 158

15.00-16.30 Historia i recepcja literatury

           (2 godz.) dr Krzysztof Korotkich,

             s.158

9.00-11.15 Opracowanie formalne

                   dokumentów (3 godz.)

                     dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S

                     gr. A

9.00-11.15 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (3 godz.) mgr Marcin Pędich

                   s. 54 LAB FIL gr. B

11.30-13.45 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (3 godz.) mgr Marcin Pędich

                 s. 54 LAB FIL gr. A

11.30-13.45 Opracowanie formalne

                     dokumentów (3 godz.)

                     dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S

                   gr B

14.00-16.15 Podstawy nauki o książce,

             bibliotece i informacji

       (3 godz.) mgr Marcin Pędich, s. 158

14-15 I

2017

9.00-10.30 Historia książki i bibliotek

           (2 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

10.45-13.00 Historia książki i bibliotek

           (3 godz.) prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

13.15-14.45 Rynek wydawniczy

i księgarski (2 godz.)

dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

15.00-16.30 Rynek wydawniczy

i księgarski (2 godz.)

dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

9.00-10.30 Biblioteka jako instytucja

                 kultury (2 godz.)

                 mgr Małgorzata Rokicka-

                 Szymańska, s. 158

10.45-12.15 Rynek wydawniczy i księgarski (2 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

12.30-14.00 Podstawy nauki o książce,

             bibliotece i informacji

       (2 godz.) mgr Marcin Pędich, s. 158

14.15-16.30 Podstawy nauki o książce,

             bibliotece i informacji

     (3 godz.) mgr Marcin Pędich, s. 158

04-05 II

2017

9.00-10.30 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Krzysztof Korotkich,               s.158

10.45- 12.15 Rynek wydawniczy

i księgarski (2 godz.)

dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

12.30-14.00 Rynek wydawniczy

i księgarski (2 godz.)

dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-15.45 Czytelnictwo (2 godz.)

                     dr Anna Nosek, s. 158

9.00-10.30 Biblioteka jako instytucja

                 kultury (2 godz.)

                 mgr Małgorzata Rokicka-  

                 Szymańska, s. 158

10.45-13.00 Podstawy nauki o książce,

            bibliotece i informacji (3 godz.)

                 mgr Marcin Pędich, s. 158

13.15-14.45 Podstawy nauki o książce,

            bibliotece i informacji (2 godz.)

                 mgr Marcin Pędich, s. 158

18-19 II

2017

9.00-10.30 Historia i recepcja literatury

           (2 godz.) dr Krzysztof Korotkich,

           s.158

10.45-12.15     Historia   i recepcja literatury(2 godz.), dr Krzysztof Korotkich, s.158

12.30-14.00 Podstawy nauki o książce,

            bibliotece i informacji (2 godz.)

                 mgr Marcin Pędich, s. 158

14.15-16.30 Podstawy nauki o książce,

            bibliotece i informacji (3 godz.)

                 mgr Marcin Pędich, s. 158

9.00-12.00 Opracowanie formalne

                     dokumentów (4 godz.)

                     dr Agata Samsel, s.28 LAB H-S

                    gr. A

9.00-12.00 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (4 godz.) mgr Marcin Pędich

                   s. 54 LAB gr. B

12.15-16.15 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                   (4 godz.) mgr Marcin Pędich

                   s. 54 LAB gr. A

12.15-16.15 Opracowanie formalne

                     dokumentów (4 godz.)

                     dr Agata Samsel, s.28 LAB H-S

                   gr B

25 II

Przedmiot Czytelnictwo jest realizowany w formie blended-learning (10 godz. stacjonarnie, 10 godz. on-line na platformie blackboard learn)