Harmonogram zajęć w I semestrze

Harmonogram zajęć Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa,

I semestr 2017/18

Termin

Sobota

Niedziela

28-29 X

2017

9.00-9.30 Spotkanie informacyjne, dr hab. Anna Nosek, s. 158

9.45-11.15 Czytelnictwo (2 godz.), dr hab. Anna Nosek, s.158

11.30-12.15 Czytelnictwo (1 godz.), dr hab. Anna Nosek, s.158

12.30-14.45 - Podstawy nauki o książce,

bibliotece i informacji, (3 godz.) dr Marcin Pędich, s. 158

9.00-11.15 Opracowanie formalne dokumentów (3 godz.), dr Agata Samsel, s. 158

11.30-13.45 Rynek wydawniczy i księgarski (3 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-16.30 Czytelnictwo (3 godz.), dr hab. Anna Nosek, s. 158.

18-19 XI

2017

9.00-10.30 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

10.45-12.15 Podstawy nauki o książce,

               bibliotece i informacji

     (2 godz.) dr Marcin Pędich, s. 158

12.45-14.15 Rynek wydawniczy i księgarski (2 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.30-16.00 Rynek wydawniczy i księgarski (2 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

9.00-11.15 Historia książki i bibliotek (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

11.30-13.45 Rynek wydawniczy i księgarski (3 godz.), dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.00-14.45 Biblioteka jako instytucja kultury (1 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

02-03 XII

2017

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.30-13.45 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji (3 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

14.15- 16.30 Historia książki i bibliotek, (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.30-13.45 Biblioteka jako instytucja kultury (3 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-16.30 Historia książki i bibliotek, (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

16-17 XII

2017

9.00-11.15 Podstawy nauki o książce,

               bibliotece i informacji (3 godz.)

                   dr Marcin Pędich, s. 158

11.30-13.45 Biblioteka jako instytucja kultury (3 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

14.15-15.45 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

16.00-17.30 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

9.00-11.15 Opracowanie formalne

dokumentów (3 godz.), dr Agata Samsel, s. 158

11.30-13.00 Czytelnictwo (2 godz.)

                   dr Anna Nosek, s. 158

13.30-15.00 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (2 godz.)

                     mgr B. Kuprel, s. 158

15.15-17.30 Techniki animacji      

                    czytelnictwa (3 godz.)

                     mgr B. Kuprel, s. 158

13-14 I

2018

9.00-11.15 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 158

11.30-13.45 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

14.15-15.45 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

16.00-17.30 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, (2 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

9.00-11.15 Biblioteka jako instytucja kultury (3 godz.) dr Katarzyna Kościewicz, s. 158

11.30-13.00 Czytelnictwo (2 godz.), dr hab. Anna Nosek, s.158

13.30-15.00 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (2 godz.)

                     mgr Barbara Kuprel, s. 158

15.15-17.30 Techniki animacji      

                     czytelnictwa (3 godz.)

                     mgr Barbara Kuprel, s. 158

20-21 I

2018

9.00-10.30 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

10.45-12.15 Historia i recepcja literatury (2 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

12.45-15.00 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji (3 godz.), dr Marcin Pędich, s. 158

15.15-17.30 Historia książki i bibliotek (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

9.00-11.15 Historia książki i bibliotek, (3 godz.) dr Wiesław Stec, s. 158

11.30-13.45 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S   gr. A

11.30-13.45 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                     (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel

                     s. 54 LAB FIL gr. B

14.15-16.30 Biblioteki cyfrowe i repozytoria

                  (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel

                     s. 54 LAB FIL gr. A

14.15-16.30 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

             dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S gr B

10-11 II

2018

9.00-11.15 Historia i recepcja literatury (3 godz.) dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, s. 158

11.30-13.45 Opracowanie formalne

                       dokumentów (3 godz.)

                       dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S   gr. A

11.30-13.45 Biblioteki cyfrowe i repozytoria (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel,       s. 54 LAB FIL gr. B

14.15-16.30 Biblioteki cyfrowe i repozytoria, (3 godz.) mgr Wiesław Wróbel, s. 54 LAB FIL gr. A

14.15-16.30 Opracowanie formalne

dokumentów (3 godz.), dr Agata Samsel, s. 28 LAB H-S gr B

9.00-12.15 Opracowanie formalne dokumentów (4 godz.+ 15 min. przerwa), dr Agata Samsel, s.28 LAB H-S, gr. A

9.00-12.15 Biblioteki cyfrowe i repozytoria (4 godz.+ 15 min. przerwa), mgr Wiesław Wróbel, s. 54 LAB gr. B

12.45-16.00 Biblioteki cyfrowe i repozytoria,

(4 godz.+ 15 min. przerwa) mgr Wiesław Wróbel,   s. 54 LAB gr. A

12.45-16.00 Opracowanie formalne

dokumentów (4 godz. + 15 min. przerwa), dr Agata Samsel, s.28 LAB H-S, gr B

16.15-17.00 Opracowanie formalne

dokumentów (1 godz. zal.) s. 158, dr A. Samsel

24-25 II

2018

9.00-11.15 Czytelnictwo (3 godz.) lab.,

Grupa A,    dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

11.30-13.00 Czytelnictwo (2 godz.) lab., grupa A, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

13.15-15.30 Czytelnictwo (3 godz.) lab., grupa B, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

15.45-17.15 Czytelnictwo (2 godz.) lab., grupa B, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

9.00-11.15 Czytelnictwo (3 godz.) lab.,

grupa A, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

11.30-13.00 Czytelnictwo (2 godz.) lab.,

grupa A, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

13.15-15.30 Czytelnictwo (3 godz.) lab.,

grupa B, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

15.45-17.15 Czytelnictwo (2 godz.) lab.,

grupa B, dr hab. Anna Nosek, s. 158

zajęcia warsztatowe

Przedmiot Czytelnictwo jest realizowany w formie blended-learning (10 godz. on-line na platformie blackboard learn)