Harmonogram zajęć w II semestrze

 

Rozkład zajęć Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej

i Bibliotekarstwa w II semestrze roku akademickiego 2017/18

Termin

Sobota

Niedziela

10-11.03

2018

9.00-11.15 Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD (3 godz. ć) mgr Elżbieta Mickiewicz, s.158

11.45-14.00 Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej (3 godz. w),

dr hab. Anna Nosek, s. 158

14.15-15.45 Czytelnictwo literatury

dziecięcej i młodzieżowej (2 godz. w),

dr hab. Anna Nosek, s. 158

15.50 CEU Dydaktyka w bibliotece szkolnej

dr hab. A. Nosek, s. 158

9.00-10.30 Techniki komunikacyjne w bibliotece (2 godz. ć), dr hab. Marek Kochanowski, s. 158

10.45-12.15 Techniki komunikacyjne

w bibliotece (2 godz. ć), dr hab. Marek Kochanowski, s. 158

12.45-15.00 Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji (3 godz.), mgr Marta Kupczewska, BWH-S

24-25.03

2018

9.00-11.15 Bibliografia i inne źródła informacji (3 godz. ć), prof. Jadwiga Sadowska, s.158

11.30-13.00 Bibliografia i inne źródła

informacji (2 godz. ć), prof. Jadwiga Sadowska, s.158

13.30-15.45 Techniki komunikacyjne w bibliotece (3 godz. ć), dr hab. Marek Kochanowski, s. 158

9.00-10.30 Zbiory biblioteczne

i budowa kolekcji (2 godz. ć), mgr Marta Kupczewska, Biblioteka WH-S

10.45-12.15 Zbiory biblioteczne

i budowa kolekcji (2 godz. ć), mgr Marta Kupczewska, Biblioteka WH-S

12.45-15.00 Marketing i zarządzanie

w bibliotece (3 godz. ć), mgr Joanna Putko, s. 158

14-15.04

2018

9.00-11.15 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP, (3 godz. ć.),

prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

11.30-13.00 Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP (2 godz. ć.), prof. Jadwiga Sadowska, s. 158

13.30-15.45 Marketing i zarządzanie

w bibliotece (3 godz. ć.), mgr Joanna Putko s. 158

9.00-11.15 Techniki komunikacyjne

w bibliotece   (3 godz. ć.), dr hab. Marek Kochanowski, s. 158

11.45-13.15 Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD, (2 godz. ć.) mgr Elżbieta Mickiewicz, s.158

13.30-15.00 Opracowanie rzeczowe

dokumentów (2 godz. ć.) mgr Elżbieta

Mickiewicz, s.158

21.04.2018

9.00-10.30 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP, (2 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska,

s. 158 lub 54, grupa 1

9.00-10.30 Bibliografia i inne źródła

informacji (2 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 2

10.45-12.15 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (2 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska,

s. 158 lub 54, grupa 2

10.45-12.15 Bibliografia i inne źródła

informacji (2 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 1

28-29.04

2018

9.00-11.15 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (3 godz. lab.), prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 1

9.00-11.15 Bibliografia i inne źródła

informacji (3 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 2

11.30-13.45 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (3 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 2

11.30-13.45 Bibliografia i inne źródła

informacji (3 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 1

14.15-16.30 Opracowanie rzeczowe

dokumentów UKD (3 godz. ć) mgr E. Mickiewicz, s.158

9.00-10.30 Marketing i zarządzanie

w bibliotece (2 godz. ć), mgr Joanna Putko s. 158

10.45-12.15 Marketing i zarządzanie

w bibliotece (2 godz. ć), mgr Joanna Putko s. 158

12.45-15.00 Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji (3 godz. ć),

mgr Marta Kupczewska, BWH-S

15.15-16.00 Prawo w bibliotece (1 godz. w.), mgr Marta Kupczewska, s. 158

12-13.05

2018

9.00-11.15 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (3 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 1

9.00-11.15   Bibliografia i inne źródła

informacji (3 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 2

11.30-13.45 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (3 godz. lab.), prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 2

11.30-13.45 Bibliografia i inne źródła

  informacji (3 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 1

14.15-16.30 Działalność informacyjna

bibliotek (3 godz. ć), mgr Danuta Albowicz, s. 158

9.00-10.30 Prawo w bibliotece (2 godz. w.), mgr M. Kupczewska, s. 158

10.45-12.15 Prawo w bibliotece

(2 godz. w), mgr M. Kupczewska, s. 158

12.45-14.15 Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej (2 godz. w.), dr hab. Anna Nosek, s. 158

14.30-16.00 Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej (2 godz. ć), dr hab. A. Nosek, s. 158

16.05 CEU Dydaktyka w bibliotece szkolnej

dr hab. A. Nosek, s. 158

26-27.05

2018

9.00-10.30 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (2 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 1

9.00-10.30 Bibliografia i inne źródła

informacji (2 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 2

10.45-12.15 Opracowanie rzeczowe

dokumentów JHP (2 godz. lab.),

prof. Jadwiga Sadowska, s. 54 (lub 158), grupa 2

10.45-12.15 Bibliografia i inne źródła

informacji (2 godz. lab.), mgr Jolanta Żochowska, s. 28, grupa 1

12.45-14.15 Działalność informacyjna

bibliotek (2 godz. ć), mgr Danuta Albowicz, s. 158

14.30-16.00 Działalność informacyjna

bibliotek (2 godz. ć), mgr Danuta Albowicz, s. 158

9.00-11.15 Działalność informacyjna

bibliotek (3 godz. ć), mgr Danuta Albowicz, s. 158

11.45-14.00 Biblioterapia(3 godz. ć.), dr hab. A. Nosek, s. 158

14.15-15.45 Biblioterapia (2 godz. ć.), dr hab. A. Nosek, s. 158

15.50 CEU Dydaktyka w bibliotece szkolnej

dr hab. A. Nosek, s. 158

16.06.2018

9.00-11.15 Biblioterapia(3 godz. ć), dr hab. A. Nosek, s. 158

11.30-13.00 Biblioterapia (2 godz. ć), dr hab. A. Nosek, s. 158

13.15-14.00 Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej (1 godz. ć), dr hab. A. Nosek, s. 158

14.00 CEU Dydaktyka w bibliotece szkolnej

dr hab. A. Nosek, s. 158

*** Słuchacze będą   w tym dniu uczestniczyć w konferencji „Obrazy w literaturze dziecięcej- literatura dziecięca w obrazach” (w ramach zajęć)

Przedmiot Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej jest realizowany w formie blended-learning (10 godz. stacjonarnie, 10 godz. on-line na platformie blackboard learn)