Terminy zjazdów

Pierwszy zjazd: 28.10.2017, s. 158, godz. 9.00. Miejsce zjazdów: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

 

 

Terminy zjazdów 2017/18

Semestr I

Semestr II

28-29.10. 2017

18-19.11. 2017

02-03.12. 2017

16-17.12. 2017

13-14.01.2018

20-21.01.2018

10-11.02. 2018

24-25.02. 2018


10-11.03. 2018

24-25.03. 2018

14-15.04. 2018

21.04.2018

28-29.04. 2018

12-13.05. 2018

26-27.05. 2018

16.06.2018