Terminy zjazdów

Miejsce zjazdów: Plac Uniwersytecki 1, Białystok

 

 

Terminy zjazdów

Semestr I

Semestr II

29-30.10. 2016

19-20.11. 2016

03-04.12. 2016

17-18.12. 2016

14-15.01.2017

04-05.02. 2017

18-19.02. 2017

25.02. 2017 –

termin fakultatywny

04-05.03. 2017

18-19.03. 2017

01-02.04. 2017

22-23.04. 2017

13-14.05. 2017

27-28.05. 2017

10-11.06. 2017

17.06. 2017 –

termin fakultatywny